07 Đăk Wok – 18.-THIẾC

A Thiếc, lớp 8, 13 tuổi. * Gia đình em rất nghèo. Bố mẹ không quan tâm gì đến chuyện học hành của con cái. Em có nghỉ học, trốn tiết, bố mẹ cũng không biết. Các Sơ đã nhận em vào nhà Nội Trú để có cuộc sống kỷ luật và việc học tập thuận lợi hơn cho em. (Nhà Nội Trú Đăk Wơk)

Both comments and trackbacks are currently closed.