VS 5 – 27.A-KO

A Ko (2010). Lớp 7. Klâu Ngol, Ia Chim, Kontum. * Em là con áp út trong gia đình có 7 người con. Bố mẹ đã già yếu, không đi làm thuê kiếm sống được. Gia đình thuộc “hộ nghèo” của thôn. Cuộc sống rất cơ cực. Các Sơ nhận nuôi cháu được 9 năm, khi cháu mới lên 3. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 5)

Both comments and trackbacks are currently closed.