VS 5 – 28.-AKHAI

A Khai (2010). Lớp 7. Đăk Xú, Ngọc Hồi, Kontum. * Cháu là người con thứ 5 trong gia đình rất đông anh chị em. Các cháu mồ côi mẹ từ sớm. Bố không biết chăm sóc các con, nên các cháu thiếu tình thương gia đình và họ hàng. Hoàn cảnh rất đáng thương. Các Sơ nuôi cháu từ khi cháu mới được 6 tháng tuổi, và đã được 11 năm. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 5)

Both comments and trackbacks are currently closed.