VS 5 – 29.Y-PHƯƠNG-B

Y Phương A (2008). Lớp 9. Đăk Pxi, Đăk Hà, Kontum. * Em là con thứ 5 trong gia đình có 10 người con. Bố mẹ hay bệnh tật liên miên, nên cả nhà sống nhờ sự trợ giúp của hàng xóm và người thân, nên thường xuyên phải nhịn đói. Gia đình thuộc diện “hộ nghèo” của thôn. Các Sơ nuôi cháu được hơn 10 năm qua, khi cháu mới lên 4. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 5)

Both comments and trackbacks are currently closed.