VS 5 – 30.Y-NĂNG-THỤY

Y Năng Thụy (2008). Lớp 9. TT Plei Kần, Ngọc Hồi, Kontum. * Em là con thứ 4 trong gia đình có 6 người con. Gia đình nghèo, không có đất canh tác, nên cả bố lẫn mẹ thường xuyên vắng nhà để đi làm thuê nơi xa. Các anh em tự chăm sóc lẫn nhau, nên thường xuyên phải nhịn đói vì nhà chẳng có gì để ăn. Các Sơ nuôi cháu được hơn 10 năm qua, khi cháu mới lên 4. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 5)

Both comments and trackbacks are currently closed.