71.-Y-Nhaih

Bà Y Nhaih, 85 tuổi (1937) * Bà bị bệnh phong, sống đơn độc một mình. Bệnh tật khiến cho chân tay bà rất yếu, đi đứng khó khăn, lại thêm tuổi tác cao, nên bà phải cậy nhờ vào sự giúp đỡ của người khác.

Both comments and trackbacks are currently closed.