72.-Y-LAR

Chị Y Lar, 42 tuổi (1980) * Chị bị bệnh phong từ nhỏ, 1 chân phải đã bị co rút, nên đi đứng rất khó khăn. Chị có 4 đứa con, nhưng gia đình rất thiếu thốn, nghèo khổ. Nhà chị đang ở bị dột mưa trầm trọng, nhưng rất may vì đã được các Sơ giúp sửa lại.

Both comments and trackbacks are currently closed.