07 Đăk Wok – 4.-Y-JAIH

Y Jaih, lớp 5, 10 tuổi. * Em là con út trong gia đình có 8 anh chị em. Bố đã mất. Mẹ lớn tuổi. Gia đình rất thiếu thốn đủ mọi mặt. Chính em là người đến xin các Sơ cho em được vào ở nội trú và các Sơ đã chấp nhận. Từ khi vào đây ở, các Sơ đã bắt đầu thấy em cười và đã vui hơn nhiều. (Nhà Nội Trú Đăk Wơk)

Both comments and trackbacks are currently closed.