07 Đăk Wok – 5.-Y-TẠT

Y Tạt, lớp 6, 11 tuổi. * Gia đình em rất nghèo. Bố em lại bị tâm thần loại nặng. Em ở nhà chăm em nhỏ hơn, để mẹ đi làm kiếm tiền. Giờ đây gia đình xin cho em vào ở nội trú với các Sơ để em có thời giờ học tập hơn. (Nhà Nội Trú Đăk Wơk)

Both comments and trackbacks are currently closed.