07 Đăk Wok – 6.-Y-TẠO

Y Tạo, 10 tuổi, lớp 5. * Gia đình em rất nghèo. Bố bị bệnh tâm thần, nên một mình mẹ em phải cáng đáng mọi sự trong nhà. Em dù rất nhỏ, đã phải chăm sóc các em bé hơn để mẹ đi làm thuê, kiếm tiền nuôi cả nhà. Vừa qua, mẹ em xin cho em vào nội trú ở với các Sơ để có cơ hội học tập và đời sống khá hơn, chứ nếu ở nhà, em sẽ phải bỏ học sớm. (Nhà Nội Trú Đăk Wơk)

Both comments and trackbacks are currently closed.