08 ĐĂK KIA – 5.-Y-Nhí

Y Nhí (2007) Lớp 10. Thôn Đăk Puih, Xã Đawk Tơ Re, Kon Rẫy, Kontum. * Em là con thứ 6 trong gia đình có 9 anh chị em. Gia đình khó khăn, túng thiếu mọi mặt. Bố mẹ làm nghề nương rẫy. Đất đai canh tác không đủ và bị xói mòn. Thu hoạch một năm không đủ ăn. Gia đình còn nhiều cháu đang trong tuổi ăn, tuổi học. Bố mẹ làm việc cật lực nhưng vẫn không đủ khả năng để nuôi con cái. (Nhà Nội Trú Đăk Kia)

Both comments and trackbacks are currently closed.