08 ĐĂK KIA – 6.-Y-Nguyệt

Y Nguyệt (2006) Lớp 10. Làng Đắk Hà, Xã Đăk Hà, Huyện TuMơRông, Kontum. * Em là con cả trong gia đình có 5 anh chị em. Cha mẹ làm thuê làm mướn. Gia đình túng thiếu nhiều, nên không thể cho con cái đến trường học được. (Nhà Nội Trú Đăk Kia)

Both comments and trackbacks are currently closed.