VS 5 – 11.A-NHI

A Nhi (2015). Lớp 2. Đăk Lung, Kon Đào, Kontum. * Cháu là con thứ 9 trong gia đình 12 anh chị em. Các cháu mồ côi cha. Một mình mẹ không sao nuôi nổi từng ấy người con và cho con đi học được. Các Sơ nhận nuôi cháu được 4 năm qua. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 5)

Both comments and trackbacks are currently closed.