VS 5 – 10.A-NHẤT

A Nhất (2015). Lớp 2. Đăk Lung, Kon Đào, Kontum. * Cháu là con thứ 8 trong gia đình 12 anh chị em. Các cháu mồ côi cha, đông con (sinh đôi). Một mình mẹ phải nuôi nhiều con nên cuộc sống rất khó khăn, vất vả. Hằng ngày, cả nhf phải nương tựa vào sự giúp đỡ của hàng xóm. Nhiều cháu bé phải theo mẹ lên nương vì ở nhà không có ai chăm sóc. Cháu A Nhất được các Sơ nhận nuôi 4 năm rồi. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 5)

Both comments and trackbacks are currently closed.