VS 5 – 9.Y-THIA

Y Thia (2015). Lớp 2. Thôn Đăk Năng, Đăk Tờ Kan, Tu Mơ Rông, Kontum. * Cháu là con áp út trong gia đình có 7 anh chị em. Gia đình đông con, bố mẹ không có đất canh tác nên phải đi làm thuê, lúc có việc, lúc không. Gia đình thuộc diện hộ nghèo của thôn. Các Sơ đã nuôi cháu được 3 năm qua. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 5)

Both comments and trackbacks are currently closed.