VS 5 – 8.Y-HÂN

Y Hân (2015). Lớp 1. Thôn Kon Mông, Đăk Hring, Đăk Hà, Kontum. * Cháu là con út trong gia đình có 7 người con. Mồ côi mẹ từ khi mới sinh ra. Bố bị bệnh nặng, không còn thể đi làm kiếm sống. Cháu thiếu tình thương của gia đình và có vấn đề về tâm lý. Hằng ngày cháu sống nhờ vào dì ruột và hàng xóm. Ai cho gì thì ăn nấy. Các Sơ đã nhận nuôi cháu được 3 năm rồi. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 5)

Both comments and trackbacks are currently closed.