VS 5 – 7.-DỊU

Y Dịu (2015). Lớp 2. Thôn Đăk Năng, Đăk Tờ Kan, Tu Mơ Rông, Kontum. * Em là con áp út trong gia đình có 4 anh chị em. Gia đình thuộc hộ nghèo của thôn. Bố mẹ không có đất canh tác, nên hằng ngày phải đi làm thuê làm mướn. Nhà cách trường học rất xa, nên các Sơ đã nhận nuôi cháu được 3 năm để cháu được học hành và nuôi dưỡng tốt hơn. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 5)

Both comments and trackbacks are currently closed.