65.-Y-Blưnh

Chị Y Blưnh, 38 tuổi (1984) * Chị có chồng và 6 người con. Chị bị bệnh tim và bệnh gan nặng, nên người rất yếu mệt, không còn sức lao động. Mọi sự nhờ vào tiền làm thuê làm mướn của ông chồng, nhưng cũng không sao đủ nuôi nhà 8 miệng ăn, lại thêm tốn kém vì chị phải thường xuyên vào bệnh viện. Gia cảnh hết sức khốn khó!

Both comments and trackbacks are currently closed.