66.-A-Khi

Ông A Khi, 107 tuổi (1915) * Ông đã sống rất thọ với số tuổi 107. Ông vẫn còn thể tự mình sinh hoạt cá nhân, nhưng ông rất túng thiếu vì không thể mưu sinh kiếm sống mà phải cậy nhờ vào sự tiếp tế, giúp đỡ của người khác. Ông ở một mình. Các con, các cháu, chắt của ông đều rất nghèo, không đủ sống, nên không nuôi bố, nuôi ông được. Mỗi ngày nếu may mắn thì ông được các bà mẹ trong làng mang thức ăn đến cho ông, còn không thì ông phải chịu nhịn đói, rất tội nghiệp.

Both comments and trackbacks are currently closed.