67.-A-Rưu

Anh A Rưu, 30 tuổi (1992) * Ngay khi mới sinh, anh đã mắc rất nhiều bệnh, đặc biệt là bệnh động kinh, vì không biết lúc nào anh sẽ ngã lăn ra. Tâm thần của anh vì thế cũng không bình thường. Anh không làm được việc gì để kiếm sống hoặc phụ giúp cho gia đình, mà phải hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ chăm sóc. Gia đình em rất nghèo, không có đất đai, nên phải kiếm việc làm thuê, làm mướn, nhưng rất chật vật, khó khăn.

Both comments and trackbacks are currently closed.