68.-Y-PRIT

Chị Y Prit, 52 tuổi (1970) * Chị bị tật bẩm sinh, và thêm bệnh tâm thần. Gia đình rất nghèo. Cha mẹ chị mất sớm và chị phải sống một mình, vì các anh chị của chị, không ai nhận cưu mang người em tàn tật này. Đời sống rất cơ cực, cậy nhờ vào lòng thương xót của mọi người.

Both comments and trackbacks are currently closed.