78.-A-Hngil-SN-1980

Anh bị bệnh cùi, có ngón tay đã bị co rút lại, nên làm việc rất khó khăn, để mà nuôi sống gia đình hằng ngày bằng việc làm rẫy nên cũng không đủ ăn, xin quý ân nhân đoái thương và giúp đỡ.

Both comments and trackbacks are currently closed.