80.-A-TRIỆU

Ông A Triệu, 62 tuổi (1960) * Ông mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Khi còn bé, ông được các Sơ nuôi, cho đến khi lập gia đình. Hiện nay ông có 2 người con, nhưng rồi nhiễm bệnh phong cùi từ lúc con thanh niên. Nhờ có uống thuốc, nên ngăn chặn được căn bệnh, nhưng lâu lâu cũng bị mọc ghẻ nhiều chỗ trên cơ thể.

Both comments and trackbacks are currently closed.