84.-Y-GRE

Bà bị cùi từ nhỏ. Bà sống một mình trong một căn nhà nhỏ, cuộc sống của bà hằng ngày nương tựa vào các con nhưng họ cũng khổ không đủ để nuôi sống gia đình và nuôi thêm bà nữa.

Both comments and trackbacks are currently closed.