86.-Y-Hiu

Bà Y Hiu, 92 tuổi (1930) Bà đã cao tuổi mà còn bị nhiễm bệnh phong cùi. Chân tay co rút hết. Dưới bàn chân trái còn có lỗ đáo sâu hoắm, nên đi đứng rất đau đớn, khó khăn. Đời sống hằng ngày cậy nhờ vào các Sơ và quý ân nhân giúp đỡ.

Both comments and trackbacks are currently closed.