88.-A-Khil

Ông A Khil, 102 tuổi (1920) * Ông đã lớn tuổi, rất thọ. Vợ ông đã mất. Ông sống với người con trai. Ông bị gẫy chây phải và ông con trai thì tàn tật, quẹo cả 2 chân, nên việc chăm sóc cho ông cũng khó. Ông đã bị lẫn vì tuổi già, nên không còn nhận ra được ai nữa. Gia đình người con trai lại rất đông con, nên cuộc sống rất cùng cực, khốn khổ!

Both comments and trackbacks are currently closed.