90.-Y-Đăo

Bà Y Đăo, 65 tuổi (1957) * Bà góa chồng, không con cái. Bà bị tai nạn giao thông rất nặng, khiến cho 2 tay tê liệt, không cử động được, và bà phải nằm liệt giường. Hiện giờ bà cháu chồng chăm sóc. Đời sống hằng ngày là nhờ bà con họ hàng giúp đỡ, dù ai cũng nghèo!

Both comments and trackbacks are currently closed.