91.-A-Hăn

Em A Hăn, 20 tuổi (2002). Em bị bại não bẩm sinh, liệt giường. Mọi sinh hoạt do bố mẹ chăm sóc. Gia đình rất nghèo, dù bố mẹ có làm nương rẫy nhưng cũng không đủ sống.

Both comments and trackbacks are currently closed.