GẠO KONTUM (71)

Em A Mê (2008), 15 tuổi *** Em bị dị tật bẩm sinh, bại não, liệt chân tay, chỉ nằm một chỗ. Vệ sinh cá nhân đều do bố mẹ giúp, mà em lại đi tiêu hầu như mỗi giờ đồng hồ, nên luôn phải có 1 người bên cạnh để thay tã liên tục.

Both comments and trackbacks are currently closed.