GẠO KONTUM (72)

Em A Tửu (2003), 20 tuổi *** Em bị tâm thần nặng, không còn kiểm soát được chính mình. Mọi sinh hoạt và vệ sinh cá nhân đều nhờ bố mẹ giúp.

Both comments and trackbacks are currently closed.