GẠO KONTUM (73)

Chị Y Pé (1978), 45 tuổi *** Chị bị câm điếc, chân tay bị què liệt, nên đi lại rất khó khăn. Chị sống chung với mẹ già, cũng đã rất yếu sức, không còn lao động kiếm tiền được nên 2 mẹ con rất thiếu thốn, cực khổ.

Both comments and trackbacks are currently closed.