GẠO KONTUM (74)

Em A Đương (2014), 9 tuổi *** Em bị câm điếc, động kinh và tâm thần từ hồi mới sinh. Suốt ngày em cứ tự cắn tay mình hoặc quần áo mặc trên người. Đồ đạc trong nhà đều bị em đập phá.

Both comments and trackbacks are currently closed.