GẠO KONTUM (75)

Anh A Văng (1976), 47 tuổi *** Anh bị tâm thần, không ý thức được hành động của mình. Hoàn cảnh gia đình rất đáng thương. Anh ở chung với mẹ già nhiều bệnh tật, nên 2 mẹ con thiếu thốn mọi sự, đặc biệt là hay bị đói vì nhà chẳng có gì để ăn.

Both comments and trackbacks are currently closed.