GẠO KONTUM (76)

Em A Kuơng (1999), 24 tuổi *** Em bị bại liệt, bại não, không đi lại được, nhưng có thể di chuyển bằng xe lăn. Gia đình rất nghèo túng. Em hiện đang ở với bố mẹ.

Both comments and trackbacks are currently closed.