GẠO KONTUM (77)

A Xuing (1991), 32 tuổi Anh bị liệt chân tay và hay lên cơn động kinh. Mẹ anh mất sớm. Bố lấy vợ mới. Không ai quan tâm chăm sóc cho anh, nên anh phải tự sống một mình, rất tội nghiệp.

Both comments and trackbacks are currently closed.