GẠO KONTUM (79)

Em Y Dương (2014), 9 tuổi *** Em bị câm điếc, tâm thần và hay lên cơn động kinh, phải có người coi sóc để tránh những khi té ngã, nguy hiểm. Nhà đông con, thiếu thốn và nhiều khó khăn.

Both comments and trackbacks are currently closed.