GẠO KONTUM (80)

Em Y Diễu (1996), 27 tuổi *** Em bị tật, liệt tay chân, đi lại rất khó khăn. Em sống với bà nội đã ngoài 80 tuổi. Hai bà cháu sống nương tựa vào nhau, rất tội nghiệp!

Both comments and trackbacks are currently closed.