07 Đăk Wok – 1.-Y-ĐOĂNG

Y Đoăng, lớp 9, 14 tuổi * Em là con thứ 2 trong gia đình có 7 anh chị em. Gia đình nghèo túng. Nhiều em trong nhà cứ học hết lớp 7 hoặc lớp 8 thì bỏ học, lên thành phố đi làm thuê, kiếm vài đồng phụ giúp bố mẹ mua gạo nuôi gia đình. Hoàn cảnh như thế nên việc học tập rất dở dang. Em được các Sơ nhận vào nhà Nội Trú nên em bớt lo lắng hơn, và có thể chuyên chăm học hành. (Nhà Nội Trú Đăk Wơk)

Both comments and trackbacks are currently closed.