07 Đăk Wok – 2,-Y-NANG

Y Năng, lớp 8, 13 tuổi. * Mẹ em sinh ra em thì bố em mất, nên sau một thời gian, mẹ đi lấy chồng, em ở lại với bà ngoại. Nhưng bà đã lớn tuổi, không thể kiếm tiền giúp em học hành được vì thế, hằng ngày chính em cũng đi làm mướn với bà, dù còn rất nhỏ, để ít là có tiền sinh sống. Từ khi được ở với các Sơ, em đã được tiếp tục học hành. (Nhà Nội Trú Đăk Wơk)

Both comments and trackbacks are currently closed.