07 Đăk Wok – 3.-Y-SA-RA

Y Sara, lớp 5, 10 tuổi. * Gia đình em có 5 anh chị em. Em là con thứ 3. Gia đỉnh ất nghèo, không có ruộng đất. Bố mẹ phải đi làm thuê, làm mướn để kiếm tiền nuôi gia đình. Hiện nay em đang ở với bà ngoại. Bà cũng rất nghèo, không khá hơn gì bố mẹ của em. Tiền ăn cũng còn không có, nói chi đến tiền mua sách vở. Em xin vào ở với các Sơ và từ đó, em được an tâm học tập và vui sống. (Nhà Nội Trú Đăk Wơk)

Both comments and trackbacks are currently closed.