08 ĐĂK KIA – 1.-Y-Lượng

Y Lượng (2007) Lớp 10. Làng Kon Pia, Tu Mrông, Đak Hà. * Em là con thứ 3 trong gia đình có 9 người con. Bố mẹ làm nương rẫy, nhưng nhà đông người quá, nên lúc nào cũng thiếu ăn, thiếu mặc, mà các con đều còn nhỏ dại cả. Vì thế, em Y Lượng được các Sơ nhận vào nhà Nội Trú để em có cơ hội học tập đến nơi đến chốn hơn. (Nhà Nội Trú Đăk Kia)

Both comments and trackbacks are currently closed.