08 ĐĂK KIA – 2.-Y-Luyến

Y Luyến (2008) Lớp 9. Làng Klâu Rơ Ngol, Ia Chim, Kontum. * Em là con thứ 8 trong gia đình có đến 16 người con. Em còn có 1 người chị em sinh đôi. Bố mẹ đều làm nông, nhưng nhà đông con quá, nên không thể cáng đáng nuôi nổi, nói chi đến việc học hành cho các con. Các Sơ nhận Y Luyến vào nhà Nội Trú để giúp phần nào cho gia đình. (Nhà Nội Trú Đăk Kia)

Both comments and trackbacks are currently closed.