07 Đăk Wok – 12.-A-ĐẠT

A Đạt, lớp 1, 6 tuổi. * Em là con út trong gia đình có 7 anh chị em. Bố em đã qua đời, một mình mẹ hay đau bệnh nên không có thể đi làm kiếm sống được. Hoàn cảnh gia đình rất nghèo túng. Mẹ em xin các Sơ nhận nuôi A Đạt để em có cơ hội đến lớp như các bạn, hy vọng tương lai sẽ sáng tươi hơn. (Nhà Nội Trú Đăk Wơk)

Both comments and trackbacks are currently closed.