08 ĐĂK KIA – 10.-Y-Thắm

Y Thắm (2010) Lớp 7. Làng ĐăkKia, Xã Đoàn Kết, Kontum. * Em là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Các em mồ côi mẹ, nên một mình bố đi làm thuê làm mướn để lo cho các con. Gia đình rất túng thiếu, nghèo nàn mọi mặt. Ông bố cũng không đủ tiền bạc để lo cho con cái đi học. (Nhà Nội Trú Đăk Kia)

Both comments and trackbacks are currently closed.