2-NT-DE-TUL—11.-Em-Hô

Em Hô, 13 tuổi, trong gia đình có 7 anh chị em. Bố mẹ đều làm nương rẫy, mà cũng chỉ vừa đủ ăn, nên không lo cho các con đi học được. Vì thế, khi được các Sơ chấp nhận cho em Hô vào nhà Nội Trú, cả bố mẹ và em Hô đều rất mừng, vì đây là “cái nôi” để tiếp tục nuôi nấng em nên người và được học tập đến nơi đến chốn. (Nhà Nội Trú Đê Tul)

Both comments and trackbacks are currently closed.