6-VS-3—31.-A-LUBY

Em Luby, lớp 6, mẹ em bị bệnh rối loạn tiền đình. Bố em bỏ rơi mất mẹ con. Các anh chị của em cố gắng làm nông để kiếm sống, nhưng không đủ sức để lo cho các em nhỏ đi học. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 3)

Both comments and trackbacks are currently closed.