7-VS-4—36–Y-Nhung

Em Y Nhung, lớp 8, là con út trong gia đình có 5 người con. Em mồ côi cha từ sớm. Mẹ em làm nông không kiếm đủ sống. Nhà quá nghèo túng, không có tiền cho con đi học. Vì vậy, mẹ em gửi em đến ở với các Sơ, mong em được đi học, để sau này đỡ khổ hơn. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 4)

Both comments and trackbacks are currently closed.