7-VS-4—37–Y-Hiệp

Em Y Hiệp, lớp 8, là con thứ 4 trong gia đình có 4 anh chị em. Em mồ côi mẹ. Bố em đã già yếu, không làm việc được nữa. Nhà đã nghèo, lại càng nghèo hơn, nên bố em xin gửi em đến ở với các Sơ, mong em được đi học để thành người có ích cho gia đình, Giáo Hội và xã hội. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 4)

Both comments and trackbacks are currently closed.