7-VS-4—39–Y-Phương

Em Y Phương, lớp 9, là con thứ 6 trong gia đình 9 người con. Các em mồ côi mẹ. Bố đã già, không còn làm việc nặng kiếm tiền được nữa. Vì thế ông xin các Sơ nhận cháu Phương vào Cô Nhi Viện để cháu được chăm sóc và được cơ hội đến trường như các bạn. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 4)

Both comments and trackbacks are currently closed.