7 VS 4 – 49- Y Hương

Y Hương, Sinh Viên. Em là con áp út trong gia đình có 9 người con. Nhà nghèo, đông con, bố mẹ đều đã già yếu, không làm việc được, nên đã khi cháu còn nhỏ, bố mẹ đã xin các Sơ nuôi cháu để cháu được cơ hội đến trường học tập, hầu mai nay có tương lai tươi sáng hơn. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 4)

Both comments and trackbacks are currently closed.